JAIMADA Dissabte 26 d´Abril, 7pm ;

Edat mitjana ens ha inspirat diversos numeros curts de comèdia. Sortit del forn de la Jaima -del TALLER de Theatre in English i de les trobades a les JAMS DE CLOWN.

Vens a veure el que tramem i ens dones la teva opinió?  Treballem l´improvisació i garantim diversió!

Work in progress (els numeros continuaran evolucionant, fins el 17 i 18 de Maig, que participarem a MEDIEVALIA!

No hay comentarios:

Publicar un comentario